Leie kontrakt Flatanger Adventure

 

Leiekontrakt 

 

Leietaker (vis legitimasjon)………………………………………….

Adresse………………………………………………………….….

Tlfnr: ………………………………

 

Leid Utstyr

Type utstyr /størrelse /antall  
   
   
   
   
   

 

Leietid: Fra dato ………………… Til dato: ………….

 

Vilkår for utleie:

 • Leietaker må ha grunnkurs (våt-kort) eller tilsvarende kunnskap om kajakk, all bruk av kajakken med utstyr skjer på leietakers eget ansvar.
 • Leietaker må benytte redningsvest til enhver tid
 • Det forutsettes at leietaker setter seg inn i bruk av utstyret, og at bruk skjer forskriftsmessig. Sikkerhetsutstyr MÅ benyttes.
 • Låntaker må være over 18 år og er ansvarlig for bruken av utstyret.
 • Utlåner står ikke ansvarlig ved skade på personer eller eiendom.
 • Utstyr skal leveres tilbake i samme stand og til avtalt tidspunkt.
 • Gi beskjed hvis er noe ødelagt eller slitt.
 • Alt av utstyr skal være rengjort og tørket før tilbakelevering.
 • Utstyr som ikke leveres tilbake ses på som tyveri og vil bli anmeldt.
 • skade utover normal bruk kan kreves erstattet.
 • Forskuddsbetaling

 

Leietaker låner utstyr under disse vilkår.

 

Dato ……………………..

Underskrift leietaker ………………………………..

Kvittering for tilbakelevert utstyr …………………………….
Dato………